CẦN BIẾT VỀ THI QUỐC TỊCH MỸ

0
1569
 • Hoàn tất mẫu đơn N-400 và nộp các loại phí:`
  • Phí nộp đơn: $595
  • Phí lăn tay: $80 (nếu bạn trên 75 tuổi thì không cần đóng tiền lệ phí lăn tay $80)

  Trước khi nộp đơn, các bạn cần xem kỉ USCIS cần những gì gởi kèm theo hồ sơ của bạn( xem thêm bảo lãnh sang Mỹ )

  Thi Quốc Tịch Theo Diện 3 năm:

  Bạn có thể thi quốc tịch nếu bạn qua Mỹ theo diện bảo lãnh  vợ/chồng hoặc hôn thê/hôn phu và bạn vẫn còn ở suốt với người bảo lãnh bạn trong 3 năm qua, và người chồng/vợ hoặc hôn thê/hôn phu của bạn có quốc tịch mỹ ít nhất là 3 năm. Bạn có thể nộp đơn thi quốc tịch trước 3 tháng nếu bạn là thường trú nhân trong suốt 2 năm 9 tháng liền (không ra khỏi ngoài nước Mỹ)

  • Photocopy mặt trước và sau của thẻ xanh
  • 2 tấm hình chụp giống nhau theo kiểu hình chụp của hộ chiếu và nhớ ghi số thẻ xanh A# bằng viết chì ở mặt sau tấm hình
  • Viết chi phiếu hoặc money order (tiền phí đơn và tiền lăn tay cộng chung)
  • Chứng cứ mà người chồng/vợ của bạn là có quốc tịch Hoa Kỳ trong vòng 3 năm: Giấy Khai Sinh tại Mỹ, Giấy Nhập Quốc Tịch, Bằng Công Dân, passports,…
  • Giấy Hôn Thú của vợ/chồng.
  • Hoặc giấy chứng mình vợ/chồng bạn ly hôn/ly dị, giấy khai tử
  • Những chứng minh của 2 vợ/chồng như sau: khai chung trong tờ giấy thuế, tài khoản trong trương mục (back statement), nợ, quỹ tiết kiệm, nhà cửa đứng tên chung, v.vv… giấy thuế khai trong vòng 3 năm( xem thêm bảo lãnh sang Mỹ )

  Những thành phần khác thì phải đợi đến 5 năm:

  Bạn có thể nộp đơn thi quốc tịch trước 3 tháng nếu bạn là thường trú nhân trong suốt 4 năm 9 tháng liền (không ra khỏi ngoài nước Mỹ)

  • Photocopy mặt trước và sau của thẻ xanh
  • 2 tấm hình chụp giống nhau theo kiểu hình chụp của hộ chiếu và nhớ ghi số thẻ xanh A# bằng viết chì ở mặt sau tấm hình
  • Viết chi phiếu hoặc money order (tiền phí đơn và tiền lăn tay cộng chung)

  Những thử thách trong cuộc thi bằng Quốc tịch Mỹ

  Những thành phần đặc biệt:

  1. Nếu bạn trên 50 tuổi và bạn là thường trú nhân và bạn đã sinh sống tại Hoa Kỳ ít nhất 20 năm thì bạn không cần thì môn đọc hay môn viết bằng Anh Văn (English Test), nhưng bạn bắt buộc phải thi môn lịch sử của Hoa Kỳ (civic test) và theo ngôn ngữ bạn tự chọn (thi bằng tiếng việt)

  2. Nếu bạn trên 55 tuổi và bạn là thường trú nhân và bạn đã sinh sống tại Hoa Kỳ ít nhất 15 năm thì bạn không cần thì môn đọc hay môn viết bằng Anh Văn (English Test), nhưng bạn bắt buộc phải thi môn lịch sử của Hoa Kỳ (civic test) và theo ngôn ngữ bạn tự chọn (thi bằng tiếng việt)

  3. Nếu bạn trên 65 tuổi và bạn là thường trú nhân và bạn đã sinh sống tại Hoa Kỳ ít nhất 20 năm thì bạn không cần thì môn đọc hay môn viết bằng Anh Văn (English Test), nhưng bạn bắt buộc phải thi môn lịch sử của Hoa Kỳ thuộc loại đơn giản (simple version of civic test) và theo ngôn ngữ bạn tự chọn (thi bằng tiếng Việt)

                                                                                                                                                                       (Sưu tầm) 

  Một số bài viết liên quan:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here