1. IDC
  2. VNPT-School
  3. VNPT-Active
  4. LamSonPortal
Sổ liên lạc điện tử

VNPT-School >> Triển khai VNPT-School

Từ thực tế triển khai VNPT-School trong toàn địa bàn tỉnh Thanh Hóa và khả năng tích hợp của phần mềm, hiệu quả kinh tế - xã hội mang lại là rất lớn. Để có thể sử dụng được phần mềm này nhà trường chỉ cần:

-       Một máy tính có kết nối Internet.

-       Địa chỉ download phần mềm: ftp://123.30.176.61. Tải về và cài đặt.

-       Liên hệ với trung tâm viễn thông gần nhất hoặc  liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được cung cấp cấu hình cơ sở dữ liệu và tài khoản đăng nhập hệ thống.