1. IDC
  2. VNPT-School
  3. VNPT-Active
  4. LamSonPortal
Sổ liên lạc điện tử

VNPT-School >> SLL >> Hướng dẫn tra cứu

HƯỚNG DẪN TRA CỨU 

-  Mục đích: Cung cấp thông tin trên hệ thống VNPT-School về quá trình học tập, rèn luyện của học sinh giữa Nhà trường và Gia đình học sinh một cách đầy đủ, chính xác, nhanh chóng nhất qua các phương tiện thông tin như: Điện thoại cố định, tin nhắn di động, Internet…..

-  Các thông tin về học sinh cung cấp hiện tại: Kết quả điểm học tập, rèn luyện (số liệu điểm danh đi học, xếp loại hạnh kiểm, nhận xét của giáo viên chủ nhiệm)

- Phương tiện cung cấp thông tin: Điện thoại cố định, di động, Internet:

*  Tra cứu qua điện thoại di động: Chỉ cần đăng ký dịch vụ Sổ liên lạc điện tử, hàng tuần nhà trường sẽ gửi kết quả học tập của học sinh về số điện thoại di động đã đăng ký.

 

Tin nhắn trả về

Ghi chú

Nguyên tắc: Mỗi tuần một lần trả tin về cho khách hàng (chỉ trả kết quả thông tin mới trong tuần đó, bao gồm cả điểm số và điểm danh)

* Thông tin điểm số trong tuần:

“Hoc sinh <tên học sinh>, sinh ngay <dd/mm/yy>, lop <lớp>. Môn <môn1>: <trường điểm> <điểm>; <môn2>: <trường điểm> <điểm>; ...”

VD: 1 học sinh có mã 0201001001, tin nhắn trả về:

Hoc sinh Nguyen Kim An, sinh ngay 17/07/97 lop 6A. Mon Toan: Mieng 7; Sinh  hoc: 1tiet 9.

* Thông tin điểm danh trong tuần: Chỉ đưa ra những ngày nghỉ học (có phép, không phép, bỏ tiết).

“Hoc sinh <tên học sinh>, sinh ngay <dd/mm/yy>, lop <lớp>. Ngay <dd/mm>, buoi <buổi>: Nghi <hiện trạng>”. <dd/mm>, buoi <buoi>: Nghi <hien trang>...”

VD:

Hoc sinh Nguyen Kim An, sinh ngay 17/07/97 lop 6A. Ngay 12/09, buoi sang: Nghi khong phep. 15/09, buoi chieu: Nghi bo tiet

* Nếu không nghỉ học, trả tin “Trong tuan di hoc chuyen can”

Trường điểm : là điểm miệng, 15 phút, 1 tiết, giữa học kì, học kì      

<buổi>                 : sáng hoặc chiều

<hiện trạng> : có phép,không phép,bỏ tiết

 

*  Tra cứu qua điện thoại cố định: Để tra cứu qua điện thoại cố định bạn làm các bước sau:

Bước 1: Gọi điện đến hộp thư (037)8011.136

Bước 2: Nhập mã học sinh.

Bước 3: Bấm phím 1 nghe thông tin điểm theo tuần.

           2 nghe thông tin điểm theo tháng.

           3 nghe thông tin điểm theo môn.

           4 nghe toàn bộ điểm học kỳ hiện tại.

           5 nghe thông tin điểm danh.

*  Tra cứu qua Internet: Để tra cứu qua Internet bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào địa chỉ http://www.vnpt-school.com.vn.

Bước 2: Nhập vào mã học sinh cần tra cứu.

Bước 3: Nhấn vào nút "Đăng nhập".