1. IDC
  2. VNPT-School
  3. VNPT-Active
  4. LamSonPortal
Sổ liên lạc điện tử

VNPT-School >> SLL >> Các trường đã triển khai

CÁC TRƯỜNG ĐàTRIỂN KHAI SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ 

Thành phố Thanh Hóa:

·         Trường THCS Lê Lợi.

·         Trường THCS Điện Biên.

·         Trường THCS Đông Hải

·         Trường THPT Đào Duy Từ.

·         Trường THCS Trần Mai Ninh.

·         Trường THCS Đông Hương.

Thị xã Bỉm Sơn:

·      Trường THPT Lê Hồng Phong.

·      Trường THPT Bỉm Sơn.

Huyện Như Thanh:

·      Trường THPT Như Thanh 1.

Huyện Thọ Xuân:

·      Trường THPT Lê Lợi.

·      Trường THPT Lam Kinh.

Huyện Quảng Xương:

·      Trường THPT Quảng Xương 4.

·      Trường THPT Quảng Xương 2.

·      Trường THPT Nguyễn Huệ.

·      Trường THCS Quảng Châu.

·      Trường THCS Nguyễn Du.

·      Trường THCS Quảng Phú.

·      Trường THCS Quảng Tâm.

·      Trường THCS Quảng Lưu.

·      Trường THCS Quảng Thọ.

·      Trường THCS Quảng Cát.

·      Trường THCS Quảng Phong.

·      Trường THCS Quảng Bình.

Huyện Yên Định:

·      Trường THCS Thị trấn Quán Lào.

·      Trường THCS Định Hưng

·      Trường THCS Yên Thái

Huyện Thiệu Hóa.

·      Trường THCS Thị trấn Vạn Hà.

·      Trường THCS Thiệu Khánh.

·      Trường THCS Thiệu Dương.

·      Trường THCS Thiệu Nguyên.

·      Trường THCS Thiệu Chính.