Những câu nói bất hủ của Satoshi Nakamoto: cha đẻ Bitcoin

0
1252

Satoshi Nakamoto được coi là cha đẻ của đồng tiền mã hóa Bitcoin, ông ấy đã có rất nhiều câu nói bất hủ, không chỉ đúc kết kinh nghiệm của mình về việc kinh doanh đồng Bitcoin mà còn giúp bạn nhận ra được rất nhiều giá trị của cuộc sống. Hãy cùng Pink Blockchain tìm hiểu những câu nói đó ngay bên dưới để thay đổi cách sống và chạm tới thành công nhé.

Satoshi Nakamoto – cha đẻ Bitcoin đã cho ra đời rất nhiều câu nói bất hủ

Mặc dù danh tính thực sự của Satoshi Nakamoto – người sáng tạo bí ẩn của Bitcoin, có thể vẫn là bí ẩn mãi mãi, nhưng lời nói của ông vẫn được đọc kỹ và trở thành “kim chỉ nam” của nhiều người đam mê Bitcoin.

Tuy nhiên, có một danh sách các bài đăng trên diễn đàn mà người sáng tạo Bitcoin đã viết và Viện Satoshi Nakamoto đã thu thập các trích dẫn đó, tổ chức chúng thành các chủ đề để mọi người cùng đọc và chiêm nghiệm.

Viện Satoshi Nakamoto, được thành lập vào tháng 11 năm 2013, hiện vẫn đang tìm cách “học hỏi từ quá khứ và xây dựng hướng tới tương lai, thông qua học bổng, hoạt động cộng đồng,..” Bao gồm lưu trữ tác phẩm, xuất bản các tài liệu nghiên cứu liên quan đến ngành mã hóa cũng như chia sẻ các ý tưởng và khái niệm.

Một số trích dẫn bao gồm:

+ Chủ đề về chính phủ:

“Governments are good at cutting off the heads of a centrally controlled networks like Napster, but pure P2P networks like Gnutella and Tor seem to be holding their own.”

Tam dịch: “Chính phủ rất giỏi trong việc “cắt đứt đầu” của một mạng lưới được kiểm soát tập trung như Napster, nhưng các mạng P2P thuần túy như Gnutella và Tor dường như đang nắm giữ các mạng riêng của họ.”

+ Chủ đề về ngân hàng:

“Banks must be trusted to hold our money and transfer it electronically, but they lend it out in waves of credit bubbles with barely a fraction in reserve. We have to trust them with our privacy, trust them not to let identity thieves drain our accounts. Their massive overhead costs make micropayments impossible.”

Tạm dịch: “Các ngân hàng được [khách hàng] tin tưởng để giữ những khoản tiền lớn và chuyển tiền một cách điện tử, nhưng họ cho vay nó trong các đợt “bong bóng” tín dụng với gần như không có một khoản dự trữ đáng kể nào.

Chúng ta buộc phải tin tưởng họ sẽ bảo vệ sự riêng tư của chúng ta, tin tưởng họ không để cho kẻ trộm danh tính, tài khoản của chúng ta. Họ luôn có những chi phí khổng lồ nên không thể cung cấp những khoản thanh toán cực nhỏ.”

* Bong bóng tín dụng: chỉ tình trạng tăng giá một cách đột biến, không bền vững.

+ Chủ đề về Cryptocurrencies và những gì có thể gây ra thất bại:

“A lot of people automatically dismiss e-currency as a lost cause because of all the companies that failed since the 1990’s. I hope it’s obvious it was only the centrally controlled nature of those systems that doomed them. I think this is the first time we’re trying a decentralized, non-trust-based system.”

Tạm dịch: “Nhiều người đã từ bỏ tiền mã hóa vì đã có rất nhiều công ty thất bại kể từ những năm 1990. Tôi hy vọng kết quả này chỉ là do bản chất kiểm soát tập trung của những hệ thống này đã gây nên sự sụp đổ cho chính nó. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên thử một hệ thống phi tập trung, không dựa trên sự tin tưởng.”

+ Chủ đề về khả năng thu hút:

“It’s very attractive to the libertarian viewpoint if we can explain it properly. I’m better with code than with words though.”

Tạm dịch: “Bitcoin rất hấp dẫn dưới những quan điểm tự do nếu chúng ta có thể giải thích nó một cách đúng đắn. Tôi luôn ổn hơn khi sử dụng các đoạn mã so với từ ngữ.”

“Yes, but we can win a major battle in the arms race and gain a new territory of freedom for several years.”

Tạm dịch: “Vâng, chúng ta có thể thắng một trận chiến lớn trong cuộc chạy đua vũ trang và giành được một lãnh thổ tự do mới trong nhiều năm.”

+ Chủ đề về các bên thứ 3 đáng tin cậy

“Commerce on the Internet has come to rely almost exclusively on financial institutions serving as trusted third parties to process electronic payments. While the system works well enough for most transactions, it still suffers from the inherent weaknesses of the trust based model.”

Tạm dịch: “Thương mại trên Internet hầu như chỉ dựa vào các tổ chức tài chính phục vụ như các bên thứ ba đáng tin cậy,.. để xử lý thanh toán điện tử. Trong khi hệ thống hoạt động đủ tốt cho hầu hết các giao dịch, nó vẫn bị những điểm yếu vốn có đó chính là: sự tin tưởng.”

+ Chủ đề về việc sử dụng mật mã:

“Writing a description for this thing for general audiences is bloody hard. There’s nothing to relate it to.”

Tạm dịch: “Viết một mô tả về điều này cho mọi người rất khó khăn. Vì không có gì liên quan đến nó cả.”

“I would be surprised if 10 years from now we’re not using electronic currency in some way, now that we know a way to do it that won’t inevitably get dumbed down when the trusted third party gets cold feet.”

Tạm dịch: “Tôi sẽ ngạc nhiên nếu 10 năm kể từ bây giờ chúng ta không sử dụng tiền mã hóa theo một cách nào đó nữa. Bây giờ, nếu bên thứ 3 đáng tin cậy không còn tồn tại thì rất có thể thời kỳ huy hoàng này sẽ sụp đổ.”

“Bitcoin would be convenient for people who don’t have a credit card or don’t want to use the cards they have, either don’t want the spouse to see it on the bill or don’t trust giving their number to “porn guys”, or afraid of recurring billing.”

Tạm dịch: “Bitcoin rất thuận tiện cho những người không có thẻ tín dụng hoặc không muốn sử dụng thẻ của họ, hay không muốn bất kỳ ai, đặc biệt là những người lạ có thể gây nguy hiểm nếu biết được mã số thẻ của họ.”

+ Chủ đề về kinh tế Bitcoin và những đồng Bitcoin bị mất:

“Lost coins only make everyone else’s coins worth slightly more. Think of it as a donation to everyone.”

Tạm dịch: “Khi một đồng tiền bị mất sẽ làm cho các đồng tiền khác của mọi người có giá trị hơn. Hãy suy nghĩ về mất mát đó như một sự đóng góp cho tất cả mọi người.”

“It might make sense just to get some in case it catches on. If enough people think the same way, that becomes a self-fulfilling prophecy. Once it gets bootstrapped, there are so many applications if you could effortlessly pay a few cents to a website as easily as dropping coins in a vending machine.”

Tạm dịch: Nếu có đủ người nghĩ theo cùng một cách đã được nói trước đó thì lời tiên tri sẽ tự hoàn thành. Một khi nó được khởi động, có rất nhiều ứng dụng hay ho nếu bạn đủ sức trả tiền cho một trang web tựa như thả tiền xu trong một máy bán hàng tự động.”

“I’m sure that in 20 years there will either be very large transaction volume or no volume.”

Tạm dịch: “Tôi chắc chắn rằng trong 20 năm tới sẽ có khối lượng giao dịch rất lớn hoặc không có khối lượng nào.”

+ Chủ đề về Bitcoin và chứng khoán:

“Bitcoins have no dividend or potential future dividend, therefore not like a stock. More like a collectible or commodity.”

Tạm dịch: “Bitcoin không có cổ tức hoặc cổ tức tiềm năng trong tương lai. Do đó, nó không giống như cổ phiếu, mà nó giống như một bộ sưu tập hay hàng hóa.”

+ Chủ đề về thiết kế Bitcoin:

“How does everyone feel about the B symbol with the two lines through the outside? Can we live with that as our logo?”

Tạm dịch: “Mọi người cảm thấy thế nào về biểu tượng B với hai dòng gạch bên ngoài? Chúng ta có thể sống với điều đó như logo của chúng ta không?”

“The project needs to grow gradually so the software can be strengthened along the way. I make this appeal to WikiLeaks not to try to use Bitcoin. Bitcoin is a small beta community in its infancy.”

Tạm dịch: “Dự án cần phát triển dần dần để phần mềm có thể được tăng cường theo đà phát triển của nó. Tôi thực hiện khiếu nại này để WikiLeaks không cố gắng sử dụng Bitcoin. Bitcoin chỉ là một cộng đồng beta nhỏ trong giai đoạn “trứng nước”.

+ Chủ đề về khai thác:

“The Bitcoin network might actually reduce spam by diverting zombie farms to generating bitcoins instead.”

Tạm dịch: “Mạng Bitcoin thực sự có thể làm giảm thư rác bằng cách chuyển hướng việc tạo mail sang tạo ra Bitcoin thay thế.”

“We should have a gentleman’s agreement to postpone the GPU arms race as long as we can for the good of the network. It’s much easier to get new users up to speed if they don’t have to worry about GPU drivers and compatibility. It’s nice how anyone with just a CPU can compete fairly equally right now.”

Tạm dịch: “Chúng ta nên có một thỏa thuận để trì hoãn “cuộc đua vũ khí” GPU. Người dùng mới sẽ dễ dàng nâng cao tốc độ nếu họ có GPU với độ tương thích cao. Bây giờ, chỉ cần mọi người có CPU là đã có thể cạnh tranh một cách công bằng. “

+ Chủ đề về danh tính:

“I am not Dorian Nakamoto.”

Tạm dịch: “Tôi không phải là Dorian Nakamoto.”

Đó là những câu nói bất hủ của cha đẻ Bitcoin – Satoshi Nakamoto, hãy nhớ rằng nếu bạn cảm thấy phân vân hay nghi ngờ thì hãy tự hỏi: “Satoshi Nakamoto sẽ làm gì?”

Pink Blockchain là kênh chia sẻ tin tức, kiến thức về thị trường tiền tệ mã hóa (Bitcoin – Altcoin, Blockchain, ICO), kỹ thuật phân tích và Trade Coin và đào Coin. Pink Blockchaincũng cập nhật liên tục thông tin các loại đồng tiền mã hóa trên đồng tiền Bitcoin ở Việt Nam cũng như các đồng tiền mã hóa khác để từ đó bạn có đủ thông tin để đưa ra quyết định đầu tư đem lại lợi nhuận cao nhất.

Có thể bạn quan tâm:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here