Chứng minh: bản Tuyên Ngôn Độc Lập đã vạch trần tội ác của thực dân Pháp, khẳng định lập trường nhân đạo chính nghĩa của nhân dân ta

doanh-minh-ban-tuyen-ngon-doc-lap-da-vach-tran-toi-ac-cua-thuc-dan-phap-khang-dinh-lap-truong-nhan-dao-chinh-nghia-cua- ngày-ngày-đó

Chứng minh: Tuyên ngôn Độc lập đã vạch trần tội ác của thực dân Pháp, khẳng định quan điểm chính nghĩa, nhân đạo của nhân dân ta.

Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử quan trọng, một bản chính luận mẫu mực nhất trong lịch sử dân tộc. Ngoài vai trò tuyên bố, khẳng định với nhân dân thế giới về nền độc lập, tự do của dân tộc, bản tuyên ngôn đã vạch trần tội ác của thực dân Pháp, khẳng định thái độ và quyết tâm chính nghĩa, nhân đạo của nhân dân ta, bảo vệ nền độc lập của dân tộc. dân tộc.

Để hợp thức hóa việc xâm lược trở lại Việt Nam, thực dân Pháp đã vận động dư luận quốc tế nước Pháp có công mở mang và khai hóa Đông Dương. Đông Dương là xứ bảo hộ của Pháp và Pháp thuộc phe đồng minh chống phát xít. Đông Dương vốn là thuộc địa của Pháp bị Nhật xâm lược, nay Nhật đã đầu hàng Đồng minh, Đông Dương tất nhiên phải về tay Pháp. Đứng trên lập trường nhân đạo, chính nghĩa, Tuyên ngôn Độc lập đã lên án tội ác của thực dân Pháp trên mọi mặt trận nhằm vạch trần âm mưu xâm lược và đập tan mọi luận điệu phản quốc của kẻ thù.

Trước hết, Pháp công bố trước dư luận rằng Pháp có công mở mang và văn minh hóa Đông Dương. Truyền bá văn minh nghĩa là người Pháp sẽ đem ánh sáng văn minh từ mẫu quốc đến các nước thuộc địa, làm cho các nước thuộc địa thoát khỏi tình trạng lạc hậu, mê muội, ngày càng văn minh, tiến bộ. Về cơ bản, đây là những thủ đoạn chính trị của bọn thực dân, nhằm hợp thức hóa cuộc chiến tranh xâm lược bẩn thỉu của chúng ở Đông Dương. Bản Tuyên ngôn Độc lập đã vạch trần những hoạt động hoàn toàn chống lại nhân loại và chính nghĩa của chúng trong suốt 80 năm đô hộ nước ta về nhiều mặt.

thuộc về chính trị, chúng hoàn toàn không cho nhân dân ta một chút quyền tự do dân chủ nào. Họ thi hành những luật vô nhân đạo. Chúng thành lập ba chế độ khác nhau ở ba miền Trung, Nam, Bắc hòng ngăn cản sự thống nhất của nước ta, ngăn cản sự nghiệp thống nhất của nhân dân ta. Chúng trực tiếp tàn sát những người yêu nước của chúng ta. Chúng tắm các cuộc nổi dậy của chúng ta trong vũng máu.

Tham Khảo Thêm:  Phân tích hình tượng cái bao trong truyện ngắn "Người trong bao" của Sê-khốp.

Về mặt văn hóa và xã hội, họ xây dựng nhiều nhà tù hơn trường học, hạn chế dư luận, thực hiện các chính sách ngu ngốc. Chúng còn đầu độc nhân dân ta bằng rượu và thuốc phiện.

thuộc kinh tế, chúng bóc lột đồng bào ta đến tận xương tủy, cướp không ruộng đất, không mỏ và nguyên liệu. Chúng áp đặt hàng trăm thứ thuế vô lý, bóc lột công nhân ta một cách dã man nhất, không cho giai cấp tư sản nước ta ngóc đầu lên.

Về ngoại giaohọ nắm độc quyền về tiền giấy, xuất khẩu và nhập khẩu.

Hồ Chí Minh đã chỉ ra những ví dụ cụ thể về kết quả của quá trình bành trướng, khai hoá do thực dân Pháp tiến hành ở nước ta. Giống nòi ta suy yếu, dân ta nghèo nàn cơ cực, ruộng đất hoang vu, nông dân và thương nhân bị bần cùng hóa, nhất là thực dân Pháp và phát xít Nhật đã gây ra nạn đói khủng khiếp. Trong lịch sử “cuối năm ngoái đến đầu năm nay, hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói” là bằng chứng không thể chối cãi vạch trần bộ mặt tàn bạo của thực dân Pháp, đi ngược lại truyền thống văn hóa của nước Pháp và Nhà văn Rodríguez đã mô tả nỗi đau của Ho Shi Min trước thực tế lịch sử này:

“Anh ấy đói với tất cả những cơn đói trong quá khứ
Một người chết hơn 2 triệu lần trong nạn đói khủng khiếp năm 45

Để nêu bật tội ác của Pháp, Hồ Chí Minh đã dùng phương pháp liệt kê tội ác của Pháp về mọi mặt từ chính trị, văn hóa – xã hội đến kinh tế, ngoại giao để chỉ ra đây là những tội ác trời không lay, đất không tha. Lập luận của Hồ Chí Minh rất chặt chẽ, dẫn chứng không thể chối cãi, ngôn ngữ sắc sảo, gợi cảm và hùng hồn, nhất là bài chính luận nhưng người viết rất giàu hình ảnh. Đọc Tuyên ngôn Độc lập, chúng ta không thể quên những câu văn vừa giàu hình ảnh, vừa giàu sức gợi tác động mạnh mẽ đến hình ảnh con người như “Chúng tắm cuộc khởi nghĩa ta trong bể máu, thây nước ta chết chúng làm”. không cho giai cấp tư sản chúng ta ngẩng đầu lên”. Như vậy, đoạn văn không chỉ phá tan vỏ bọc gieo rắc “văn minh hóa” của thực dân Pháp với những tội ác vô cùng man rợ, dã man mà còn lay động hàng triệu trái tim, khơi dậy lòng căm phẫn của nhân dân ta. nhân dân ta chống thực dân Pháp.

Tham Khảo Thêm:  Ba phương diện: địa lí, lịch sử và văn hóa được thể hiện một cách thống nhất và sâu sắc trong đoạn trích Đất nước (trích trường ca "Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa ĐIềm)

Thực dân Pháp cũng muốn gán cho Đông Dương quyền “bảo hộ” của chúng. “Bảo hộ” có nghĩa là bảo vệ, hỗ trợ Đông Dương ngăn chặn sự xâm lược Đông Dương của nước ngoài. Tuyên ngôn Độc lập đã vạch trần sự thật đê hèn, nhục nhã của thực dân Pháp.

Mùa thu năm 1940, Nhật vào Đông Dương mở căn cứ mới chống Đồng minh thì thực dân Pháp đầu hàng, mở cửa nước ta cho Nhật, nhân dân ta chịu 2 tầng xiềng xích: Pháp và Mỹ. Kỳ . Nhật Bản.

Ngày 9-3-1945 Khi Nhật giải giới quân đội Pháp, thực dân Pháp hoặc bỏ chạy hoặc đầu hàng. Ông đã đi đến những kết luận sau đây từ những sự thật lịch sử về Hồ Chí Minh. Như vậy chẳng những không bảo vệ được ta mà ngược lại, trong vòng 5 năm, chúng đã hai lần bán nước ta cho Nhật. Vì vậy, thực dân Pháp không có công bảo vệ nước ta mà còn có tội với các nước Đông Dương, dù đó là hành vi phạm pháp.

Hồ Chí Minh đã dùng những lập luận hùng hồn, những dẫn chứng không thể chối cãi cùng với những lập luận sắc bén, chặt chẽ để từ đó phá vỡ mặt nạ lừa bịp, bảo hộ hết sức gian dối của chủ nghĩa thực dân.

Để hợp thức hóa việc xâm lược trở lại Đông Dương, thực dân Pháp còn tung ra dư luận quốc tế, Pháp thuộc phe Đồng minh chống phát xít, Đông Dương là thuộc địa của chúng bị Nhật tấn công, nay Nhật bị Đồng minh đánh bại và đầu hàng. Thế là Đông Dương tất nhiên phải về tay người Pháp.

Tuyên ngôn Độc lập đã nêu rõ Đông Dương không còn là thuộc địa của Pháp: “Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã trở thành thuộc địa của Nhật chứ không phải thuộc địa của Pháp”.. Khi Nhật đầu hàng Đồng minh, nhân dân cả nước ta đã vùng lên giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đúng là dân ta lấy lại Việt Nam từ Nhật chứ không phải từ Pháp. Hồ Chí Minh đã dùng hàng loạt câu viết theo hình thức lặp cú pháp để nhấn mạnh sự thật. Lập luận của Hồ Chí Minh được xây dựng trên thực tế cuộc sống và sự thật lịch sử Việt Nam từ năm 1940 đến năm 1975. Với lập luận sắc bén, hùng hồn, Tuyên ngôn Độc lập đã đập tan luận điệu sai lầm của Hồ Chí Minh. Thực dân Pháp muốn hợp thức hóa cuộc xâm lược của mình trước dư luận quốc tế.

Tham Khảo Thêm:  Phân tích vẻ đẹp của tình người và niềm hy vọng vào cuộc sống ở các nhân vật: Tràng, người vợ nhặt, bà cụ Tứ trong truyện ngắn Vợ nhặt (Kim Lân).

Bản tuyên ngôn khẳng định thái độ nhân đạo và chính nghĩa của chúng ta.

Trên cơ sở vạch trần tội ác chống loài người và công lý của thực dân Pháp và âm mưu xâm lược của chủ nghĩa thực dân. Bản Tuyên ngôn Độc lập đã khẳng định quan điểm nhân đạo và chính nghĩa của chúng ta. Nếu thực dân Pháp có tội phản bội Đồng minh, hai lần bán rẻ Đông Dương cho Nhật thì nhân dân Việt Nam mà đại diện là Việt Minh đã vùng lên đánh Nhật giành lại chính quyền từ tay phát xít Nhật.

Nếu thực dân Pháp phản động, khủng bố Việt Minh dã man, giết hại không thương tiếc gần hết tù binh ở Yên Bái, Cao Bằng thì nhân dân ta vẫn giữ thái độ khoan dung, nhân đạo đối với kẻ thù bại trận. Việt Minh đã giúp nhiều người Pháp vượt biên, giải cứu nhiều người Pháp khỏi nhà tù của Nhật và bảo vệ tài sản và tính mạng của họ.

Đặc biệt, dân tộc ta chịu nhiều đau khổ dưới ách thực dân tàn bạo, đã chiến đấu anh dũng vì độc lập, tự do, nêu cao tinh thần nhân đạo, bác ái. Dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập.

Bằng lập luận chặt chẽ, chặt chẽ, lập luận hùng hồn, lập luận sắc bén, bản tuyên ngôn đã vạch trần tội ác của thực dân Pháp, khẳng định thái độ chính nghĩa, nhân đạo và quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn dân hàng trăm năm dồn vào từng chữ, từng câu. Tuyên ngôn Độc lập với vai trò và giá trị của nó, xứng đáng là một bản “thiên cổ hùng văn” của dân tộc.

Related Posts

Các câu thả thính Quốc tế Thiếu nhi chinh phục crush

Ngày Quốc tế Thiếu nhi cũng là dịp đặc biệt để các chàng trai, cô gái thể hiện bản thân, thể hiện “địa vị” của nhau. Nếu…

Gợi ý quà Quốc tế Thiếu nhi ngày 1/6 đầy ý nghĩa cho bé

Quốc tế thiếu nhi sắp đến nhưng bạn chưa biết chọn món quà gì cho các thành viên nhí của mình. Vậy hãy tham khảo ngay những…

Cách làm trà mãng cầu xiêm giải nhiệt mùa hè cực dễ

Mãng cầu xiêm không chỉ là một loại trái cây ngon mà còn rất hợp với trà. Vị chua ngọt hòa quyện với hương thơm của trà…

“Bố già” Al Pacino sốc, không tin có con ở tuổi 83

Trang Six ngày 1/6 đăng tải thông tin Al Pacino bị sốc và nghi ngờ em bé trong bụng Noor Alfallah không phải của mình. Một nguồn…

Lý do Phương Linh “nghỉ chơi” Hà Anh Tuấn

Hà Anh Tuấn – Phương Linh là cặp đôi ăn ý và được yêu thích Vì rất hợp với màn song ca nên công chúng đã nhiệt…

Bật mí nguồn gốc, ý nghĩa của ngày Valentine đen

Ngày lễ tình nhân không chỉ có Valentine đỏ và Valentine trắng, còn có Valentine Đen. Nếu hai ngày Valentine kia là dành cho các cặp đôi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *