Tổng kết về ngữ pháp – SGK Ngữ văn 9, tập 2

tong-ket-ve-ngu-phap-sgk-ngu-van-9-tap-2

Tóm tắt ngữ pháp

A – CỦA LOẠI

I – DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, tính từ

1. Trong các từ in đậm sau, từ nào là danh từ, từ nào là động từ, từ nào là tính từ?

a) Bài thơ hay không bao giờ đọc một lần rồi bỏ đi.

(Nguyễn Đình Thi, Tiếng Nói Văn Nghệ)

b) Còn bạn, bạn không thích nghĩ như vậy chút nào.

(Kim Lân, Làng)

c) Xây cái lăng ấy, cả làng phụng sự, cả làng vác gạch, đập đá, làm cứu tinh cho nó.

(Kim Lân, Làng)

d) Thật bất ngờ đối với tôi […].

(Nguyễn Thành Long, Tiho Sapa)

mắt! Cô giáo dạy đúng! Đối với chúng tôi, thế giới là hạnh phúc.

(Nam Cao, Lão Hạc)

2. Thêm các từ được cho dưới đây vào trước các từ tương ứng của chúng trong ba cột bên dưới. Đánh dấu mỗi từ thuộc về từ nào trong ba cột.

a) cái, cái, cái

b) được, có, chỉ

c) cũng rất, hơi
/…/ hoặc
/…/ đọc nó
/// thời gian
/…/ nghĩ
/…/(mộ)
/…/ dịch vụ
/…/ làng bản
/// tiết tấu
/…/ Thật ngạc nhiên
/…/ anh ấy (giáo)
/…/ Chính xác
/…/ vui mừng

3. Từ kết quả thu được ở bài tập 1 và bài tập 2, hãy cho biết những từ nào có thể đứng sau danh từ, từ nào đứng sau động từ, từ nào đứng sau tính từ.

4. Điền vào chỗ trống những từ có thể kết hợp với danh từ, động từ, tính từ:

BẢNG TỔNG HỢP DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ

** Nghĩa chung của từ loại

* Biểu thị sự vật (người, sự vật, hiện tượng, khái niệm)

+ Khả năng kết hợp chuyển tiếp:…
+ Khả năng kết hợp từ: danh từ
+ Khả năng kết hợp ngược:…

* Chỉ hoạt động, trạng thái của sự việc

+ Khả năng kết hợp chuyển tiếp:…
+ Khả năng kết hợp từ: danh từ
+ Khả năng kết hợp ngược:…

* Biểu thị đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái

+ Khả năng kết hợp chuyển tiếp:…
+ Khả năng kết hợp từ: danh từ
+ Khả năng kết hợp ngược:…

5. Trong những đoạn văn sau, những từ in đậm thuộc loại nào và được dùng ở đây với tư cách từ láy?

a) Nghe tiếng gọi, cô gái giật mình trợn tròn mắt. Lúng túng, xa lạ. Còn tôi, thế là anh không kìm nén được cảm xúc.

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc Lược Ngà)

b) Làm khí tượng, ở trên cao là lý tưởng.

(Nguyễn Thành Long, Tiho Sapa)

c) Những chiếc khăn này khiến người nghệ sĩ không thể đánh giá được điều gì ở cô gái ngồi trước mặt.

(Nguyễn Thành Long, Tiho Sapa)

II – CÁC TỪ KHÁC

1. Xếp các từ in đậm trong các câu sau vào cột thích hợp (theo bảng mẫu) dưới đây.

a) Một lúc sau, không chỉ có ba người mà cả lũ trẻ nối đuôi nhau chạy xuống.

(Nguyễn Minh Châu, quê quán)

b) Trong cuộc đời kháng chiến, tôi đã chứng kiến ​​nhiều cuộc chia tay, nhưng chưa bao giờ tôi xúc động mạnh như lúc đó.

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc Lược Ngà)

c) Trước cửa sổ lúc ấy hoa huệ tây rất hiếm – hoa giống như lúc mới nở nhưng màu đã nhạt.

(Nguyễn Thành Long, Tiho Sapa)

d) – Trời ơi, chỉ còn năm phút nữa thôi!

(Nguyễn Thành Long, Tiho Sapa)

e) – Bạn đến từ đâu? – nghệ sĩ hỏi.

(Nguyễn Thành Long, Tiho Sapa)

g) – Tuấn đã bao giờ ở phía bên kia chưa?

(Nguyễn Minh Châu, quê quán)

h) – Bạn muốn gì ở tôi?

(Nguyễn Minh Châu, quê quán)

BẢNG TỔNG HỢP CÁC LOẠI TỪ KHÁC (TRỪ 3 LOẠI TỪ CHÍNH)

– Số từ
– Đại từ
– Lượng từ
– Chỉ từ
– Tệp đính kèm
– Sự liên kết
– Trợ từ
– Tính từ
– Chèn

2. Tìm những từ đặc biệt ở cuối câu để đặt câu hỏi. Cho biết chúng thuộc nhóm từ nào.

B – cụm từ

1. Tìm trọng tâm của các cụm danh từ in đậm. Chỉ ra những dấu hiệu chứng tỏ đó là cụm danh từ.

a) Nhưng điều lạ lùng là tất cả những ảnh hưởng ấy đều được hun đúc bằng cái gốc văn hóa dân tộc không lay chuyển được trong ông, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất giản dị, rất Việt Nam. Nam bộ, rất phương Đông nhưng đồng thời cũng rất mới, rất hiện đại.

(Lê Anh Trà, phong cách Hồ Chí Minh, vĩ đại đi liền với giản dị)

b) Ông cho thấy những ngày nổi dậy ở làng.

(Kim Lân, Làng)

c) Ông lão giả vờ đứng sang một bên rồi đi thẳng. Tiếng cười của cặp vợ chồng mới cưới vẫn tiếp tục.

(Kim Lân, Làng)

2. Tìm phần giữa của các cụm từ in đậm. Chỉ ra những dấu hiệu cho thấy nó là một cụm động từ.

a) Ngay sau đó tôi đến gần anh ta. Với sự khao khát của mình, hẳn anh đã nghĩ rằng đứa con sẽ lao vào lòng mình, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc Lược Ngà)

b) Chủ tịch làng tôi vừa đi cải tạo…

(Kim Lân, Làng)

3. Tìm phần giữa của các cụm từ in đậm. Làm nổi bật các yếu tố bổ sung đi cùng với nó.

a) Nhưng điều lạ lùng là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đều được hun đúc từ cội nguồn văn hóa dân tộc bền vững trong ông, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất giản dị, rất Việt Nam, rất Á Đông, nhưng đồng thời cũng rất mới mẻ, rất hiện đại.

(Lê Anh Trà, phong cách Hồ Chí Minh, vĩ đại đi liền với giản dị)

b) Khi biết chuyện sắp đến sẽ không suôn sẻ, cô tỏ ra bình tĩnh bực tức.
(Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi)

c) Không, thông điệp của Nguyễn Du, Tolstoy đối với nhân loại phức tạp hơn, phong phú hơn và sâu sắc hơn.

(Nguyễn Đình Thi, Tiếng Nói Văn Nghệ)


*Soạn bài:

A – Loại từ

I. Danh từ, động từ, tính từ

Câu hỏi 1:

– Danh từ: lần, lăng, làng

– Động từ: đọc, suy nghĩ, phục vụ, đánh bại

– Tính từ: tốt, đột ngột, phải, hạnh phúc

câu thơ thứ 2:

– Các từ nhóm (a) là những từ chỉ lượng, có thể kết hợp với các danh từ: thời gian, làng xóm,…

– Các từ thuộc nhóm (b) là trạng ngữ có thể kết hợp với động từ: to read, to beat,…

– Các từ thuộc nhóm (c) là trạng ngữ có thể kết hợp với tính từ: rất hay, rất đột ngột,…

câu hỏi 3:

– Danh từ có thể đi sau: these, those, those…

– Động từ có thể đi sau: be, have, just…

– Tính từ có thể đi sau: very, bit, too much…

câu hỏi thứ 4: Tổng hợp khả năng kết hợp danh từ, động từ và tính từ:

Ý TƯỞNG Nghĩa tổng quát Khả năng kết hợp
Kết hợp về phía trước Từ danh mục kết hợp ngược
Biểu thị sự vật (người, sự vật, hiện tượng, khái niệm) những, những, những Danh từ – cái này, cái kia, cái kia, cái kia…

– từ chỉ đặc điểm, tính chất mà danh từ biểu thị.

Chỉ là một hoạt động, một trạng thái của công việc xin vui lòng có nó, chỉ cần động từ – OK bây giờ…

– những từ bổ sung đặc biệt về đối tượng, phương hướng, địa điểm, thời gian, v.v.

Chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái rất, ít, quá Tính từ – cũng, rất, rất…

– các từ để so sánh, phạm vi, v.v.

Câu 5:

(a): round là tính từ, ở đây dùng như động từ.

(b): là một danh từ lý tưởng, được sử dụng ở đây như một tính từ.

(c): tính từ thắc mắc, được dùng ở đây như một danh từ.

II. Các loại từ khác

Câu hỏi 1: Bảng tổng hợp các từ khác.

Số từ đại từ Số từ Chỉ từ Phó từ Sự liên kết hạt tính từ thán từ
bố TÔI các cái đó Thỏa mãn sống chỉ một Huh Ôi chúa ơi
năm bao nhiêu Ở đâu mới thuộc về ông chủ
khi Thỏa mãn Nhưng Phải
trong luc đo trong lúc giống chỉ một

câu thơ thứ 2: Động từ tình thái được dùng ở cuối câu để tạo ra câu nghi vấn: ah, uh, huh, huh, huh, v.v.

B – cụm từ

Câu hỏi 1: Trung tâm cụm danh từ:

(a): ảnh hưởng, tính cách, lối sống. Các dấu hiệu là các từ định lượng vị ngữ: these, one, one.

(b): ngày (khởi nghĩa). Các dấu hiệu là thế này.

(c): Tiếng nói (tiếng cười). Đó là một dấu hiệu cho thấy các tính năng bổ sung có thể được thêm vào.

câu thơ thứ 2:

(a): đến, chạy, ôm. Các dấu hiệu đã, đang, sẽ.

(b): trên (chỉnh lý). Dấu hiệu là trung bình.

câu hỏi 3:

– trung tâm cụm từ:

(a): Việt Nam (là danh từ, dùng làm tính từ), bình dị, Việt Nam (là danh từ, dùng làm tính từ), phương đông (là cụm danh từ, dùng làm tính từ), mới, hiện đại.

(b): im lặng

(c): phức tạp, phong phú, sâu sắc

– Dấu hiệu để nhận biết các thành ngữ này là các cụm tính từ: very (a), có thể thêm very trước bộ phận trung tâm (b, c).

Tham Khảo Thêm:  Tổng kết phần văn bản nhật dụng - SGK Ngữ văn 9, tập 2

Related Posts

TOP các trò chơi cực thú vị ở VinWonder Nha Trang

Nếu bạn đến VinWonders Nha Trang mà chưa biết chơi trò chơi gì hấp dẫn. Hãy để VinID chia sẻ cùng bạn những trò chơi dành cho…

Đảo Robinson Nha Trang – Hòn đảo cho người thích khám phá

Đảo Robinson Nha Trang là địa điểm du lịch hè 2023 được nhiều người yêu thích và trải nghiệm. Hòn đảo mới bắt đầu khai thác du…

Charlie Puth – Chàng ca sĩ với phong cách độc đáo, cuốn hút

Charlie Puth là ca sĩ nhạc pop người Mỹ, được mệnh danh là thần đồng âm nhạc bởi giọng hát cực hay. Anh sở hữu giọng hát…

Hè cực cháy với Charlie Puth tại đại nhạc hội 8Wonder

Lễ hội âm nhạc 8 kỳ tích – Sự kiện âm nhạc đẳng cấp quốc tế mang đến trải nghiệm “không giới hạn cảm xúc kỳ diệu…

Cách mua vé đại nhạc hội 8Wonder vừa dễ, vừa nhanh

8 Wonder Music Festival sẽ chính thức diễn ra vào ngày 22/07/2023, đây sẽ là sự kiện âm nhạc bạn không thể bỏ lỡ nếu ghé thăm…

Cẩm nang du lịch Thánh địa Mỹ Sơn chi tiết từ A đến Z

Khi nhắc đến tỉnh Quảng Nam, ai cũng sẽ nghĩ đến địa danh nổi tiếng đó là Thánh địa của con trai tôi. Vào năm 1995, Nơi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *