Văn bản: Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn) – SGK Ngữ văn 8 – Tập 2

hich-tuong-si-cua-tran-quoc-tuan

Nấc tướng
(Trần Quốc Tuấn)

Tôi thường nghe: Ký Tín[1] tự sát, cứu Cao Đế; Tô Vũ[2] quay lưng vác giáo, bảo vệ Chiêu Vương; nhượng bộ[3] nuốt cục than báo thù cho sư phụ; Kính thưa[4] cắt đứt tay cứu nước; nước Đức thân yêu[5], một người trẻ tuổi, ủng hộ Tai Tong, thoát khỏi vòng vây của nhà Tống; Tạm biệt Khánh[6], một người hầu ở xa, mắng Lušan, không theo kế hoạch của tên cướp. Từ xa xưa, những người trung nghĩa và liệt sĩ đã hy sinh mạng sống của mình cho đất nước. Giả sử các bậc ấy còn tuân theo thói thường nữ thì cũng chết già trong xó xỉnh, làm sao lưu danh sử sách, trời đất trường sinh bất lão!

Các ngươi là con nhà tướng, không hiểu văn chương, nghe những chuyện này nửa tin nửa ngờ. Ngừng nói về quá khứ, chúng ta sẽ không nói về nó nữa. Nay ta chỉ nói đến Tống, Nguyên gần đây.

Vương Công Kiên[7] Ông là người như thế nào, bề tôi của ông Nguyễn Văn Lập trấn giữ thành Điếu Ngư là người như thế nào?[8] Nhỏ như trận, đường chống quân Mông Kha[9] trăm vạn người, đó là lý do tại sao người dân nhà Tống vẫn mang ơn sâu sắc!

Một cốt lõi hấp dẫn[10] Hắn như thế nào, người hầu của hắn là Xích Tử Tử?[11] Anh ta là người như thế nào mà lao vào hàng rào màu xanh cách xa hàng ngàn dặm, đánh bại quân đội Nam Chiếu[12] trong một vài tuần, anh ta trở thành chỉ huy[13] Nhà Nguyễn vẫn có tiếng tốt!

Huống chi, bạn và tôi đều sinh ra trong thời loạn lạc, và chúng ta sinh ra trong thời kỳ khó khăn. Thấy sứ giặc hiên ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú rồng, chửi triều đình, lấy thân chó dê mà quấy nhiễu tướng sĩ.[14]số phận của Hốt Tất Liệt[15] nhưng ngươi vì tìm ngọc lụa, để thỏa mãn lòng tham vô tận, giả làm Vân Nam vương[16] người thu thập bạc và vàng, để khai thác kho lưu trữ hạn chế. Chẳng khác nào cho hổ đói ăn thịt, để sau này tai họa không xảy ra!

Tôi thường ăn quên bữa, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt chảy dài; mới hả giận, chưa kịp xẻ thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dù trăm xác này phơi khô trên cỏ, nghìn xác này được bọc trong da ngựa[17]Tôi cũng đang cầu xin.

Ngươi theo ta đã lâu, ngươi canh giữ binh quyền, không mặc ta cho ngươi áo, không ăn ta cho ngươi cơm; Nếu nhân viên ít, chúng tôi sẽ được thăng chức, nếu lương thấp, chúng tôi sẽ cấp học bổng; Đi trên nước thì cho thuyền, đi bộ thì cho ngựa; Khi chiến trường khốc liệt, họ sống chết cùng nhau, khi ở nhà, họ cùng nhau cười. Sự đãi ngộ so ​​với Vương Công Kiên, Cốt Đại Ngột Lang năm xưa cũng không kém.

Bây giờ ngươi nhìn sư phụ xấu hổ mà không biết quan tâm; khi thấy nỗi xấu hổ của đất nước mình, bạn không xấu hổ. Là một vị tướng của tòa án, bạn phải phục vụ kẻ thù mà không biết cơn thịnh nộ của mình; nghe nhạc thái lan[18] để xử lý tổ yến[19] sứ giả giả mà không biết ghét. Làm trò chọi gà cho vui, hoặc đánh bạc cho vui; hoặc vui thú ruộng vườn, hoặc quyến luyến vợ con; hoặc bạn quan tâm đến việc làm giàu mà quên đi đất nước, hoặc bạn thích săn bắn mà quên đi quân đội; hoặc bạn thích rượu ngon, hoặc bạn thích ca hát. Nếu giặc Mông Thất chạy qua can gián thì không chọc thủng được áo giáp quân địch, thủ đoạn đánh bạc không thể dùng làm binh pháp; Ruộng nhiều vườn tuy nhiều, thân quý không chuộc được, vợ con còn sống, việc quân làm chi; Dù giàu sang cũng không mua được đầu giặc, nhưng chó săn khỏe mới đuổi được giặc; Một chén rượu ngon không thể giết địch, một khúc ca hay không thể làm địch điếc tai. Lúc đó anh và em sẽ bị bắt, đau đớn biết bao! Không chỉ là lãnh địa[20] của tôi không còn, và lợi ích của bạn cũng không còn nữa; Không những gia đình ta sẽ bị diệt vong mà vợ con các ngươi cũng sẽ khổ sở; chẳng những công xã của tổ tiên ta bị chà đạp, mồ mả của cha mẹ ngươi cũng bị nhổ bật gốc; Kiếp này chẳng những thân chịu nhục, trăm năm sau còn mang danh nhơ, còn mang tiếng xấu, còn mang họ.[21] Bạn cũng không thể không mang tiếng là bại tướng. Lúc đó dù muốn vui vẻ cũng không được sao?

Tham Khảo Thêm:  Đọc hiểu kiến thức truyện ngắn "Làng" của Kim Lân

Bây giờ, thực sự, tôi nói với bạn: hãy nhớ câu nói “đặt một tia lửa dưới đống gỗ”.[22]” là rủi ro, bạn nên chấp nhận điều “ canh nóng rau nguội”[23]”để sợ hãi. Luyện binh, luyện cung tên; làm người giỏi như Bàng Mông, cả nhà đều là Hậu Nghệ[24]; có thể lùa đầu Hốt Tất Liệt vào khe cửa[25]xẻo thịt Vân Nam Vương ở Cao Nhã[26]. Vì vậy, không chỉ thái ấp của tôi sẽ tồn tại mãi mãi, mà các đặc quyền của bạn sẽ được hưởng mãi mãi; Chẳng những gia đình ta ấm êm, mà vợ con ngươi cũng được hưởng thọ trăm tuổi; Không những đền thờ tổ tiên tôi sẽ được cúng tế mãi mãi, mà tổ tiên của bạn cũng sẽ được thờ phụng quanh năm; Chẳng những thân mình đời này được toại nguyện mà trăm năm sau lưu danh còn lưu truyền; Không những tên tôi không bị mất mà tên các bạn cũng sẽ được lưu danh sử sách. Lúc đó dù muốn dù không bạn cũng không vui đúng không?

Nay chúng tôi chọn binh pháp của các nhà hợp lại làm thành sách Binh pháp tổng yếu. Nếu bạn biết chuyên sâu vào cuốn sách này, theo lời dạy của tôi, thì bạn phải là một vị thần[27]; yếu coi thường cuốn sách này, trái với lời dạy của tôi, kẻ thù.

Tại sao? Kẻ địch với ta là kẻ thù không đội trời chung, ngươi có thể bình tâm rửa hận, không lo trừ cái xấu, quân tử không dạy; Nó giống như quay mũi giáo và nhường đường, giơ tay không và nhường kẻ thù. Nếu vậy, sau khi chiến tranh kết thúc, và mãi mãi xấu hổ, anh ta còn có thể diện gì để đứng trên trời dưới đất? Em viết bài này cho các bác làm quen để biết bụng em.

Tham Khảo Thêm:  Ý nghĩa chi tiết căn buồng Mị nằm trong truyện Vợ chồng A Phủ.

Ghi chú.
[1] Kỷ Tín: Đại tướng Hán Cao Toa (Lưu Bang). Khi Lưu Bang bị Hạng Vũ bao vây khó thoát, Kì Tín giả làm Lưu Bang đầu hàng, Hạng Vũ giết nên Lưu Bang trốn thoát.
[2] Đỗ Vũ: Đại tướng quân Chiêu Vương (thời Xuân Thu). Khi Chiêu Vương lánh nạn, ở quán trọ, bị giặc cướp đâm chém, Đỗ Vũ đưa lưng cho Chiêu Vương.
[3] Dư Nhường: giữ chức Tri Bá (thời Chiến Quốc). Trí Bá giết Triệu Tương Tử, Dư Nhượng nuốt than lấy tiếng khác, giả làm ăn mày, lập mưu giết Tương Tử báo thù cho sư phụ.
[4] Thân Khoái: quan giữ ao nước Tề Trang Công (xuân hạ thu đông). Khi Thôi Trụ giết Trang Công, Thân Khoái chặt tay để tỏ lòng trung và chết theo chủ.
[5] Kính Đức: tức là. Cung điện Úy Trì từ thời nhà Đường. Khi Đường Thái Tông (lúc đó vẫn là Tần Vương) bị vua bao vây, Kính Đức đã dùng thân mình che chắn, bảo vệ Đường Thái Tông khỏi bất hạnh.
[6] Tào Khanh: tức. Nhan Cao Khánh. Khi An Lộc Sơn nổi dậy chống lại Đường Minh Hoàng, Tào Khanh chửi An Lộc Sơn, giặc cắt lưỡi mà vẫn không sợ.
[7] Vương Công Kiên: Tướng nhà Tống khi giữ Hợp Châu đã huy động quân dân đánh ở Điếu Ngư Sơn, chống cự với quân Mông Cổ 4 tháng, quân Mông Cổ phải rút lui.
[8] Điếu Ngư: một ngọn núi rất hiểm trở ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thời nhà Tống, Viên Giới xây thành ở đó.
[9] Mongke: anh trai của Kublai Khan (Vua Mông Cổ), người từng trực tiếp dẫn đầu cuộc viễn chinh đến Trung Quốc và các nước phía đông, đã tử trận trong trận thành Điếu Ngư trong cuộc bao vây của quân Tống do Wang Gong chỉ huy Kiên.
[10] Cốt Đại Ngô Lang: một vị tướng giỏi của Mông Cổ, ông từng dẫn quân đánh Nam Chiếu.
[11] Chi Tu Tử: tướng quân Mông Cổ.
[12] Nanzhao: một quốc gia nhỏ nằm giữa hai tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam, Trung Quốc.
[13] Tham mưu trưởng: Cấp bậc cao hơn trong quân đội.
[14] Thượng phụ: Vị quan đầu triều, giúp vua trị nước.
[15] Hốt Tất Liệt: tức là. Vua nhà Nguyên.
[16] Vân Nam Vương: tức là. Thoát Hoan, con thứ chín của Hốt Tất Liệt, lên ngôi vua ở Vân Nam, trực tiếp cầm quân Mông-Nguyên sang xâm lược nước ta lần thứ hai.
[17] Hàng ngàn xác chết này được bọc trong da ngựa: lấy từ một câu của Mã Viện đời Hán: một người chết giữa chiến trường, lấy da ngựa che xác; Điều này có nghĩa là khi còn là một cậu bé, anh ta phải chiến đấu chống lại phương đông để làm sạch phương bắc và hy sinh bản thân trên chiến trường vì một mục đích cao cả.
[18] Thái thường nhạc: nhạc cung đình trong các nghi lễ quan trọng của chùa chiền. Bấy giờ, trong các bữa tiệc chiêu đãi sứ giặc, triều đình nhà Trần phải dùng Thái nhạc để chiêu đãi, Trần Quốc Tuấn cho là nhục nhã đối với triều đình.
[19] Jen: bữa tiệc.
[20] Điền trang: ruộng đất do vua cấp cho quý tộc.
[21] Gia Thành: danh tiếng tổ tông để lại.
[22] Đốt lửa dưới đống củi: lấy từ một câu của Hán Thư: đặt cái bật lửa dưới đống củi và nằm trên, lửa chưa cháy vẫn còn, là cảnh giác như nằm trên lửa. đống gỗ. khởi lửa.
[23] Nấu canh nóng mà thổi rau nguội: theo câu trong Khoa từ vựng, ý chính là: Người ta bị canh nóng đốt, trong lòng sợ hãi, rau nguội cũng thổi vào miệng.
[24] Pang Meng, Hou Yi: hai cung thủ cực giỏi trong thần thoại Trung Quốc.
[25] Thiếu môn: Cửa lớn trong kinh thành.
[26] Cao Nhai: nơi ở của các vua chư hầu khi yết kiến ​​Hán vương ở Trường An, Trung Quốc. Mượn đây để chỉ nơi ta tiếp sứ thần nước ngoài.
[27] Chính Tôn: Tôn giữa tướng, tôi tớ (thần) và chủ (chủ).

Tham Khảo Thêm:  Thể thơ lục bát được sử dụng trong ca dao dân ca

Hịch là một thể văn cổ, thường được các vua chúa, tướng lĩnh hoặc các thủ lĩnh phong trào dùng để cổ động, thuyết phục hoặc kêu gọi đánh giặc trong và ngoài nước. Hịch có kết cấu chặt chẽ, lập luận sắc bén, dẫn chứng thuyết phục. Đặc điểm nổi bật của tiếng nấc là kích thích cảm xúc và tinh thần của người nghe. Hịch thường được viết theo thể biền ngẫu (các cặp câu tương xứng với nhau). Kết cấu của bài Hịch có thể thay đổi linh hoạt tuỳ theo dụng ý và nghệ thuật lập luận của tác giả.

Tuy nhiên, nhìn chung, bài kêu gọi đánh giặc của Hitch thường gồm các phần sau: phần mở đầu có tính chất nêu vấn đề; phần thứ hai nêu truyền thống vẻ vang trong lịch sử để khơi dậy niềm tin; phần thứ ba đánh giá tình hình, phân tích đúng sai để khơi dậy lòng căm thù giặc; Phần cuối cùng nêu chính sách cụ thể và kêu gọi đấu tranh. Hịch tướng sĩ được Trần Quốc Tuấn viết vào khoảng trước cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần thứ hai (1285). Trong bài Hịch chung Hịch, tác giả không đặt vấn đề cụ thể vì toàn bộ bài Hịch là đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Bài Hịch này làm để khuyến khích tướng sĩ học tập Binh thư (Sách về Căn bản binh pháp) do chính Trần Quốc Tuấn biên soạn.

Nguồn: Tuyển tập thơ văn Việt Nam thế kỷ X – XVII, Tái bản lần thứ hai, Nxb Văn học, Hà Nội, 1976.

Related Posts

TOP các trò chơi cực thú vị ở VinWonder Nha Trang

Nếu bạn đến VinWonders Nha Trang mà chưa biết chơi trò chơi gì hấp dẫn. Hãy để VinID chia sẻ cùng bạn những trò chơi dành cho…

Đảo Robinson Nha Trang – Hòn đảo cho người thích khám phá

Đảo Robinson Nha Trang là địa điểm du lịch hè 2023 được nhiều người yêu thích và trải nghiệm. Hòn đảo mới bắt đầu khai thác du…

Charlie Puth – Chàng ca sĩ với phong cách độc đáo, cuốn hút

Charlie Puth là ca sĩ nhạc pop người Mỹ, được mệnh danh là thần đồng âm nhạc bởi giọng hát cực hay. Anh sở hữu giọng hát…

Hè cực cháy với Charlie Puth tại đại nhạc hội 8Wonder

Lễ hội âm nhạc 8 kỳ tích – Sự kiện âm nhạc đẳng cấp quốc tế mang đến trải nghiệm “không giới hạn cảm xúc kỳ diệu…

Cách mua vé đại nhạc hội 8Wonder vừa dễ, vừa nhanh

8 Wonder Music Festival sẽ chính thức diễn ra vào ngày 22/07/2023, đây sẽ là sự kiện âm nhạc bạn không thể bỏ lỡ nếu ghé thăm…

Cẩm nang du lịch Thánh địa Mỹ Sơn chi tiết từ A đến Z

Khi nhắc đến tỉnh Quảng Nam, ai cũng sẽ nghĩ đến địa danh nổi tiếng đó là Thánh địa của con trai tôi. Vào năm 1995, Nơi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *